Doprava

Způsob pohybování z jednoho místa do druhého nazýváme dopravou. Takzvané přemisťování. Můžeme přemisťovat předměty, osoby, zvířata, ale také informace nebo energie. Doprava informací je jinak nazývána komunikace a telekomunikace. Nejstarší způsob dopravy je chůze a nošení nákladu. Chůzí se v rozvinutých zemích přepravují lidé na kratší vzdálenosti. Na delší vzdálenosti jde o trávení volného času (pěší turistika). Dalším historickým způsobem dopravy je využití zvířat k jízdě nebo nošení či tahání nákladu. Dopravu na vodě zajišťují plavidla. V moderní době používáme k dopravě vozidla - silniční a kolejová, a také letadla.
Omalovánka na tisk Omalovánka na tisk
Omalovánka na tisk Omalovánka na tisk
Omalovánka na tisk